Zimbabwe cấm đồng USD, bắt dân dùng bitcoin trở lại

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:06:14

Bitcoin đã được sử dụng lại ở Zimbabwe khi nền kinh tế của đất nước này tiếp tục lâm vào khủng hoảng.

Chia sẻ Facebook