YouTube giảm độ phân giải mặc định của video xuống 480p từ tháng sau, người dùng Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng

Chia sẻ Facebook
25/03/2020 12:18:50

YouTube vừa mới thông báo rằng các video sẽ bị giảm độ phân giải mặc định, bắt đầu từ tháng sau và sẽ áp dụng với tất cả người dùng trên toàn thế giới. Tuần trước, YouTube cho biết sẽ giảm chất lượng video của người dùng tại Châu Âu, nhằm giúp tránh việc băng thông bị quá tải khi có nhiều người phải ở nhà do dịch bệnh Covid-19. 

Chia sẻ Facebook