Yêu cầu chánh thanh tra sở tự nhận thiếu sót

Chia sẻ Facebook
11/09/2019 01:39:54

Việc bổ nhiệm chánh Thanh tra Sở GTVT không theo Luật Thanh tra dẫn đến đơn thư tố cáo, khiếu kiện kéo dài.


Thanh tra TP.HCM đã có kết luận thanh tra từ các đơn thư tố cáo liên quan đến việc bổ nhiệm chánh Thanh tra Sở GTVT TP.HCM đối với ông Trần Quốc Khánh.


Sự phối hợp, thống nhất chưa đầy đủ


Theo tài liệu Pháp Luật TP.HCM có, trong các tháng 9, 10 và 11-2016, Sở GTVT có các tờ trình, văn bản xin tiếp nhận ông Trần Quốc Khánh đang là chánh thanh tra quận 2 về làm chánh thanh tra của Sở.

Tháng 11-2016, khi chưa có quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Khánh làm chánh Thanh tra Sở thì Ban Thường vụ Sở GTVT đã có thông báo chỉ định ông Khánh tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, bí thư Đảng ủy Thanh tra Sở nhiệm kỳ 2015-2020.

Tháng 12-2016, trong văn bản trả lời Sở GTVT về nhân sự chánh thanh tra (của sở này), Thanh tra TP có lưu ý một số nội dung và có ý kiến trước khi điều động ông Khánh (từ quận 2 về Sở) trong “thời điểm này cần được cân nhắc”.

Sau đó Sở GTVT gửi văn bản đề nghị quận 2 nhận xét về ông Khánh. Sau khi có ý kiến của quận 2, tháng 2-2017, giám đốc Sở GTVT khi đó là ông Bùi Xuân Cường đã có quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Khánh làm chánh Thanh tra Sở.

Theo Thanh tra TP, quy trình xin, cân nhắc (với quận 2) và tiếp theo là việc Sở GTVT bổ nhiệm ông Khánh làm chánh Thanh tra Sở là chưa đảm bảo chặt chẽ, chưa đúng quy định. Cụ thể, việc quận 2 quyết định điều động ông Khánh mà không trao đổi và thỏa thuận với Thanh tra TP là không thực hiện đúng các quy định của Luật Thanh tra.


Về nội dung này, tại bản kết luận thanh tra , Thanh tra TP dẫn khoản 2 Điều 6 Luật Thanh tra quy định: “Chánh thanh tra huyện do chủ tịch UBND cấp huyện bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức sau khi thống nhất với chánh thanh tra tỉnh”.

Cạnh đó, Thanh tra TP cũng dẫn quy chế tổ chức, hoạt động của Thanh tra TP được UBND TP ban hành năm 2016 (theo Quyết định 19/2016 của UBND TP.HCM ngày 25-5-2016). Quy chế này có trước thời điểm Sở GTVT làm thủ tục “xin” và UBND quận 2 “cho” ông Khánh về làm chánh thanh tra sở này 4-5 tháng. Theo đó, “chánh Thanh tra TP và Thanh tra TP phối hợp với giám đốc sở, chủ tịch UBND quận/huyện bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, thuyên chuyển, điều động, bố trí chánh thanh tra sở, chánh thanh tra quận/huyện và các chức danh thanh tra”.

Ông Trần Quốc Khánh tại một cuộc họp của Thanh tra Sở GTVT TP.HCM. Ảnh: LĐ


Bổ nhiệm trước, báo cáo sau

Với Sở GTVT, sau khi đã có văn bản lưu ý của Thanh tra TP và đề nghị Sở cân nhắc trường hợp ông Khánh, sở này không thông tin, trao đổi, thống nhất với chánh Thanh tra TP mà chỉ trao đổi với quận 2 và vẫn ra quyết định bổ nhiệm ông Khánh.

Chia sẻ Facebook
loading...