Yêu cầu cân bằng phương trình hoá học mới có pass wifi, dân mạng đồng loạt than thở: Bây giờ mới thấy tầm quan trọng của môn Hoá!

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:40:52

Qua trường hợp này mới thấy, kiến thức môn Hoá chỉ có thiếu chứ chưa bao giờ là dư thừa.

Chia sẻ Facebook