Xử lý nghiêm ngân hàng cầm cố sổ tiết kiệm trái phép

Chia sẻ Facebook
11/09/2019 13:13:03

Cơ quan thanh tra giám sát, Ngân hàng nhà nước vừa có văn bản cảnh báo các tổ chức tín dụng về việc cho vay cầm số sổ tiết kiệm.

Theo Ngân hàng nhà nước (NHNN), qua thanh tra, giám sát cho thấy, có hiện tượng một số tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (gọi tắt là TCTD), cho khách hàng vay vốn có bảo đảm bằng cầm cố sổ tiết kiệm nhưng không có phương án sử dụng vốn, theo quy định tại điều 7, Thông tư số 39, ban hành năm 2016.

sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

Để ổn định thị trường tiền tệ, đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng, NHNN yêu cầu các TCTD không được thực hiện các hành vi cạnh tranh không lành mạnh; chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về cho vay, lãi suất huy động bằng ngoại tệ, về sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt để giải ngân vốn vay.

Các TCTD phải kiểm sát chặt chẽ các khoản vay, đặc biệt là kiểm soát mục đích sử dụng vốn và giải ngân vốn đối với khoản vay có bảo đảm bằng cầm cố sổ tiết kiệm . NHNN sẽ xử lý nghiêm các TCTD vi phạm.

NHNN cũng yêu cầu các thành viên phải tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ các quy định pháp luật và quy định nội bộ liên quan đến hoạt động huy động vốn và cho vay, đặc biệt là khoản cho vay có bảo đảm bằng sổ tiết kiệm; chủ động xử lý nghiêm và kịp thời các trường hợp vi phạm quy định.

Bên cạnh đó, cần rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định nội bộ, bao gồm cả cho vay có bảo đảm bằng sổ tiết kiệm, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Chia sẻ Facebook
loading...