Xem video này để biết ngay thành phố có thể chứa được toàn bộ 7 tỷ người trên Trái Đất sẽ lớn như thế nào

Chia sẻ Facebook
04/02/2017 08:28:46

Nếu có một thành phố như vậy, bạn có muốn sống tại đó không?

Trang chủ › Khám phá Xem video này để biết ngay thành phố có thể chứa được toàn bộ 7 tỷ người trên Trái Đất sẽ lớn như thế nào Dink , Theo Thời Đại 29 phút trước Bình luận 0 Chia sẻ 1

Bạn đã bao giờ tưởng tượng xem ngôi nhà có thể chứa được hơn 7 tỷ người trên Trái Đất sẽ phải rộng lớn tới mức nào không?


Video dưới đây từ kênh YouTube Real Life Lore sẽ cho bạn một câu trả lời hợp lý, một câu trả lời dựa trên những phép đo đạc và những phép so sánh để bạn có thể hình dung được ra Căn Nhà Thế Giới ấy!

Đây sẽ là khối kiến trúc có thể chứa vừa hơn 7 tỷ người trên Trái Đất.

Chia sẻ 1

Chia sẻ Facebook
loading...