WB hỗ trợ xây dựng Cổng thông tin thương mại Việt Nam

Chia sẻ Facebook
13/01/2016 08:44:37

- Sáng nay 12-1, đại diện Tổng cục Hải quan cùng với Ngân hàng thế giới (WB) đã ký vào bản Tuyên bố hợp tác nhằm hỗ trợ Việt Nam triển khai Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc tới dự buổi lễ.

Thông qua việc ký kết Tuyên bố hợp tác này, nhóm WB sẽ cam kết hỗ trợ Tổng cục Hải quan triển khai Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại thông qua các hoạt động như: Xây dựng và triển khai Cổng thông tin điện tử thương mại của Việt Nam (VTIP); Đánh giá mức độ sẵn sàng triển khai các cam kết tại Hiệp định của các bộ, ngành liên quan; thành lập Ủy ban quốc gia về tạo thuận lợi thương mại nhằm giúp Việt Nam hoàn thành các nghĩa vụ liên quan quy định trong Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại của WTO, góp phần thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ.

Nhóm WB cam kết Cổng thông tin điện tử thương mại của Việt Nam sau khi được triển khai đầy đủ sẽ là một cổng thông tin duy nhất, thuận lợi cho người sử dụng, phản ánh toàn bộ những thông tin chính liên quan đến thương mại bao gồm các quy định liên quan đến hoạt động XNK và quá cảnh.

Ông Chris Lewis-Jones, Quản lý Dự án cho biết, Cổng thông tin này sẽ chứa đựng toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan và các công cụ pháp lý khác, toàn bộ các yêu cầu về giấy phép và đăng ký, các hành vi bị nghiêm cấm, hạn chế, các tiêu chuẩn kỹ thuật, các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch thực vật, toàn bộ hệ thống phân loại hàng hóa và thuế quan, toàn bộ các thủ tục thông quan và cấp phép, bản sao toàn bộ các biểu mẫy cùng hướng dẫn rõ ràng. Thông tin sẽ được tổng hợp và phân tích một cách linh động nhằm đáp ứng yêu cầu truy vấn của các DN về tất cả các nghĩa vụ liên quan đến thực hiện các quy định thương mại. Hỗ trợ của nhóm WB theo Tuyên bố hợp tác này dự kiến được thực hiện trong 24 tháng.

Liên quan đến việc thành lập Ủy ban quốc gia tạo thuận lợi thương mại, theo Tổng cục Hải quan, dự kiến sẽ trình Thủ tướng Chính phủ theo hướng Ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế một cửa quốc gia sẽ đóng vai trò của Ủy ban tạo thuận lợi thương mại.

Hiện nay, Tổng cục Hải quan là cơ quan được phân công chủ trì triển khai Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại, sẽ phối hợp chặt chẽ với tất cả các cơ quan Chính phủ và khu vực tư nhân nhằm đảm bảo phối hợp hiệu quả, chia sẻ thông tin và chủ động tham gia mọi khía cạnh trong quá trình triển khai.

Ông Nguyễn Toàn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Tổng cục Hải quan) cho rằng, với những nỗ lực để bước đầu triển khai thực hiện các cam kết của Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại, Tổng cục Hải quan đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng và đánh kể trong lĩnh vực cải cách và hiện đại hóa hải quan như: Ban hành Luật Hải quan năm 2014, áp dụng Hệ thống VNACCS/VCIS, bước đầu triển khai Cơ chế một cửa quốc gia. Cơ quan Hải quan cũng đang phối hợp với các bộ triển khai Quyết định 2026/QĐ-TTg của Thủ tưởng Chính phủ về Đề án nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XK, NK.

“Đặc biệt, với sự ra đời của Cổng thông tin thương mại quốc gia, các DN và các bên liên quan sẽ tìm được những thông tin cần thiết, hữu ích giúp hoạt động thương mại ngày càng được tạo thuận lợi hơn.”-ông Toàn nói.

Chia sẻ Facebook
loading...