WB hỗ trợ triển khai thực hiện cam kết TFA

Chia sẻ Facebook
13/01/2016 08:35:22

Hôm Nay (12 1 2016), Tổng Cục Hải Quan Và Ngân Hàng Thế Giới (WB) đã Ký Một Tuyên Bố Hợp Tác đẩy Nhanh Triển Khai Thực Hiện Các Cam Kết Của Hiệp định Tạo Thuận Lợi Cho Thương Mại Trong WTO (TFA) đối Với Việt Nam.

Ký kết tuyên bố hợp tác

TFA đã được các nước thành viên WTO thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 9 tại Indonesia năm 2013. Hiệp định này sẽ chính thức có hiệu lực khi có 2/3 tổng số nước thành viên WTO phê chuẩn. Đến nay, đã có 63/108 nước phê chuẩn, trong đó có Việt Nam (Quốc hội phê chuẩn ngày 26/11/2015 - Nghị quyết số 108/QH13). 

Trên cơ sở tuyên bố hợp tác, WB sẽ hỗ trợ Tổng cục Hải quan triển khai TFA thông qua việc xây dựng Cổng Thông tin thương mại; đánh giá mức độ sẵn sàng triển khai TFA của các Bộ, ngành liên quan; thành lập Ủy ban quốc gia về Tạo thuận lợi thương mại nhằm giúp Việt Nam hoàn thành các nghĩa vụ liên quan.

Dự kiến Cổng thông tin thương mại quốc gia (VTIP) sẽ hoàn thành xây dựng trong tháng 9/2016 nhằm hỗ trợ thông tin cho các nhà nhập khẩu, xuất khẩu, cung cấp dịch vụ logistics, và các cơ quan Chính phủ liên quan; tạo điều kiện tiếp cận dễ dàng các quy định pháp luật, quy trình chuẩn hóa, và các thông tin liên quan tới thuế quan; giúp giảm nguy cơ hiểu sai và nhầm lẫn liên quan tới các giao dịch xuất nhập khẩu có thể gây chậm trễ đối với hoạt động logistics tại các cửa khẩu. Bên cạnh đó, sự ra đời của Tin thương mại quốc gia trong thời gian tới sẽ giúp cho các doanh nghiệp và các bên liên quan tìm được cho mình những thông tin cần thiết, hữu ích tại một trang web chuyên nghiệp giúp hoạt động thương mại ngày càng thuận lợi hơn.

Liên quan đến thành lập Ủy ban Tạo thuận lợi thương mại quốc gia, theo chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Tài chính sẽ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trình Thủ tướng bổ sung nhiệm vụ này vào cơ cấu nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia. Lý do là thực hiện các cam kết tạo thuận lợi thương mại trong TFA là nhiệm vụ mà Ban Chỉ đạo quốc về Cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia đang đảm nhận.

Hiện tại Tổng cục Hải quan đã dự thảo tờ trình Thủ tướng Chính phủ để xin ý kiến các Bộ ngành có liên quan để bổ sung vai trò Ủy ban Tạo thuận lợi thương mại quốc gia vào Ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia trước khi trình Thủ tướng phê duyệt./.

Chia sẻ Facebook
loading...