Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ hội tụ tại 'Gala phim PRC'

Chia sẻ Facebook
11/09/2019 11:52:42

Thảm đỏ Kỷ niệm 70 năm Gala giới thiệu phim PRC với sự hiện diện của Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ, Lưu Hạo Nhiên, Hồ Ca, Thành Long, Dương Tử, Chu Nhất Long...

Chia sẻ Facebook