Vụ tàu cá nằm bờ vì... ngắn: Được cải hoán để ra khơi

Chia sẻ Facebook
13/08/2019 13:13:49

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) đã đồng ý chủ trương cho cải hoán tàu cá dưới 15m để hoạt động tại vùng khơi, thay vì vùng lộng như trước đây.


Ngày 12-8, Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định cho biết vừa nhận được văn bản của Bộ NN-PTNT về việc cải hoán đối với tàu tàu cá khai thác thủy sản (KTTS) có chiều dài dưới 15m.

723 tàu cá của ngư dân Bình Định thời gian qua không được ra khơi vì không đủ chiều dài 15m.

Theo đó, tại văn bản trên, Bộ NN-PTNT đã đề nghị UBND các tỉnh, thành phố ven biển trên cả nước chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức rà soát, triển khai thông báo cho chủ tàu, ngư dân đối với nhóm tàu cá khai thác thủy sản KTTS có chiều dài dưới 15m có nhu cầu cải hoán tàu để hoạt động tại vùng khơi. Qua đó, cấp giấy phép KTTS cho chủ tàu cá đã đủ điều kiện theo quy định trong số hạn ngạch giấy phép đã được Bộ NN-PTNT giao.

Các chủ tàu được chuyển đổi sang các nghề thân thiện với môi trường và nguồn lợi thủy sản trong tổng số hạn ngạch được giao, không được chuyển đổi sang nghề lưới kéo, lưới rê. Sau khi thông báo, tổng hợp nhu cầu cải hoán tàu cá do các chủ tàu đăng ký, các địa phương báo cáo Bộ NN-PTNT xem xét, cấp bổ sung hạn ngạch giấy phép KTTS; thời hạn đề nghị cấp bổ sung hạn ngạch trước ngày 31-12-2019.

Ngoài ra, Bộ NN-PTNT cũng yêu cầu các tỉnh, thành tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho ngư dân về các quy định mới của Luật Thủy sản, Nghị định số 26 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Thủy sản; chú trọng hướng dẫn ngư dân thực hiện các quy định về quản lý hoạt động của tàu cá trên các vùng biển và hoạt động kiêm nghề để đảm bảo sản xuất hiệu quả.

Như đã thông tin, ngày 2-5, Bộ NN-PTNT ban hành quyết định giao hạn ngạch giấy phép KTTS tại vùng khơi cho 28 tỉnh, thành phố ven biển với số lượng 31.541 giấy phép. Tuy nhiên, do không đủ chiều dài 15m nên hàng nghìn tàu cá trên cả nước chỉ được đánh bắt trong vùng lộng có phạm vi 62 hải lý.

Riêng tỉnh Bình Định được cấp 3.118 giấy phép KTTS vùng khơi. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã phát sinh 723 tàu cá của ngư dân địa phương đang hoạt động tại vùng khơi nhưng không đủ chiều dài 15m nên buộc phải chuyển vào vùng lộng.

Chia sẻ Facebook
loading...