Vụ nhà máy rác chôn xác thai nhi: Có đáng trách không?

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 07:58:55

(Tin tức thời sự) - Theo anh Trung, việc nhà máy rác chôn xác thai nhi không phải là việc làm đáng trách bởi họ đang làm phúc cho những đứa bé đã bị phá bỏ.

Chia sẻ Facebook