VPBank, Techcombank và nhiều ngân hàng được nới 'room' tín dụng

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:29:29

Nhiều ngân hàng cho biết được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh nâng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm nay.

Chia sẻ Facebook