Với người dưới phải đoan nghiêm, tuy đoan nghiêm nhưng hiền từ. Dùng quyền thế người không phục, dùng đạo lý họ phục ngay.

Chia sẻ Facebook
08/07/2016 13:41:50

Vào thời nhà Hán có một thư sinh tên Lưu Khoan. Chúng ta nhìn thấy cái tên cũng có thể hiểu được tánh cách của người này, rất khoan hồng độ lượng. Từ nhỏ cha đã kỳ vọng ông được như vậy, nên tánh khí ông rất tốt. Người nhà ông muốn thử nghiệm xem, rốt cuộc ông có nổi nóng hay không, nên căn dặn người làm bưng vào cho ông một tách trà nóng. Khi bưng vào cố ý làm đổ, lúc đó Lưu Khoan đang mang triều phục, chuẩn bị lên triều buổi sáng, không ngờ ly trà nóng này đổ trên người ông. Phản ứng đầu tiên của Lưu Khoan là nói, tay của ngươi có bị nóng chăng?

Khi một người có đức hạnh như vậy, tin rằng gia đình họ sẽ như thế nào? Vô cùng hòa thuận an vui, và học theo đức hạnh của ông ta. Mà ông ta lại là quan lớn trong triều, cũng ảnh hưởng đến tất cả triều đình, ảnh hưởng toàn bộ nhân tâm, đây là “tuy quý đoan, từ nhi khoan”. Chúng ta nên thấu hiểu chữ quý này, tuyệt đối không chỉ có địa vị mà thôi. Vì đằng sau địa vị còn có một thực chất quan trọng hơn, đó chính là bổn phận.

Khi chúng ta càng có địa vị, thì trách nhiệm gánh vác đối với xã hội càng nặng, chúng ta càng nên thận trọng dè dặt. Lúc nào cũng lãnh hội được nhu cầu của thuộc hạ và nhân dân, chúng ta mới không cô phụ địa vị này. Khi lúc nào chúng ta cũng giữ tâm như vậy, mới thật sự khế nhập ý nghĩa chân thật của phú quý. Trước đây chúng ta cũng đề cập đến thế nào là quý? “Nhân kính giả quý”, khi tất cả mọi người thật lòng cung kính quý vị, đây mới thật sự là quý nhân.

Rất nhiều người đến làm trong gia đình chúng ta, gia cảnh của họ đều hơi khốn khổ, khó khăn. Khi họ vào gia đình chúng ta, ngoài việc cho họ tình thương yêu ra, còn có một điểm rất quan trọng, đó là cố gắng giáo dục họ. Có người mới mười ba mười bốn tuổi, không có cơ hội đọc nhiều sách, chúng ta nhanh chóng đem kinh điển thánh hiền dạy cho họ, vì sau này họ còn phải làm cha, làm mẹ. Khi họ có tư tưởng quan niệm đúng đắn, tin rằng cuộc đời của họ như thế nào? Nhất định sẽ thay đổi. Gia đình họ sau này, nhất định phát triển tốt đẹp. Nên thực tế mà nói, chỉ cần chúng ta chịu dụng tâm, có thể khiến sinh mạng của người bên cạnh bắt đầu phát quang, bắt đầu phát nhiệt. Đợi khi nhân duyên đã hết, rời khỏi gia đình này, tin rằng họ thường nhớ lại đoạn thời gian này, cũng cảm thấy trong lòng rất ấm áp, và rất biết ơn. Nên thiện phải có trước sau, để khi kết thúc mỗi đoạn nhân duyên, đều có hồi ức vô cùng tốt đẹp, đây là “Với người dưới phải đoan nghiêm, tuy đoan nghiêm nhưng hiền từ”

Nếu như người thuê nhà của chúng ta, người thuê nhà là xây dựng trên quan hệ nào? Quan hệ tiền bạc. Nhưng cùng ở dưới một mái nhà như nhau, nên khi gặp mặt nên có ba phần tình cảm mới tốt. Giả dụ chỉ là kiến lập trên cơ sở tiền bạc, nên khi gặp nhau đều không chào hỏi, như vậy được chăng? Như vậy họ rất dể sinh bệnh, quý vị cũng sẽ sinh bệnh, nên chúng ta phải biết quý trọng nhân duyên này. Ví dụ có thức ăn gì ngon, có đồ mặc đẹp, chúng ta chủ động tặng họ một phần, tin rằng họ cũng cảm thấy rất ấm áp, dù sao họ đa phần đều là người rời xa quê hương. Khi chúng ta quan tâm như vậy, là có thể thực hiện giáo huấn của thánh hiền, người trong bốn biển đều là anh em. Quý vị có tâm rộng rãi như thế, sau này quý vị đi đến đâu tin rằng cũng có rất nhiều người xem quý vị như anh em, đối đãi với quý vị như người nhà vậy.

Câu tiếp theo “Dùng quyền thế, người không phục. Dùng đạo lý họ phục ngay”. Nếu chúng ta dùng quyền thế, dùng địa vị để chèn ép người khác, trong lòng của họ sẽ không phục. Tuy ngoài mặt đối với chúng ta rất cung kính, nhưng khi rời khỏi tầm nhìn của họ, thì như thế nào? Có thể sắc mặt họ lập tức thay đổi, bắt đầu chỉ trích, mắng chúng ta. Nếu chúng ta tôn trọng người khác cũng bằng vẽ mặt bên ngoài, như vậy chúng ta cũng nên phản tĩnh. Vì tôn trọng như vậy là rất phù hoa không thật, chỉ tỏ vẻ bên ngoài, nhân sinh phải theo duổi điều thực tế hơn, chân thực hơn.

Có một đứa bé nói: Khi mẹ đánh tôi_tức là suốt quá trình từ nhỏ cho đến trưởng thành_mẹ đánh tôi tôi đều quên hết, nhưng ba đánh tôi tôi đều nhớ rất rỏ ràng. Cùng trách phạt như nhau, vì sao lại khác biệt quá nhiều như vậy? Vì sao? Mẹ đánh nó, động cơ là gì? Là yêu thương nó, là quản giáo nó, nên khi đánh xong trong lòng nó hiểu rỏ là mình đã sai, nên sẽ thay đổi. Nhưng ba đánh nó, xuất phát điểm không nhất định muốn giáo dục nó, mà là như thế nào? Có thể khi nỗi nóng liền đánh nó một trận, nên trong lòng nó không phục, nên mỗi lần đánh nó ghi nhớ rất rỏ. Nên bọn trẻ cũng rất rỏ ràng, rốt cuộc chúng ta dùng thái độ nào đối với chúng, chúng đều tiếp nhận một cách rỏ ràng. Nên phải “dùng đạo lý, họ phục ngay”, trong gia đình cũng như vậy.

Trong khi chúng ta làm việc, ở trong xí nghiệp cũng như vậy, nên người lãnh đạo cũng phải có quy cũ nhất định. Không thể hôm nay quý vị thích người này thì dùng họ. Hôm nay không thích người này, mặc dù họ có năng lực, quý vị cũng áp đảo người ta. Lấy thế chế phục người như vậy, không cách nào thắng được sự ung hộ của nhân tâm. Nên tuân theo đạo lý “dùng đạo lý, họ phục ngay”, phải dùng bình đẳng, mới có thể khiến nhân tâm ôn hòa. Phải dùng sự quan tâm, phải dùng sự kính yêu, mới có thể khiến nếp sống của toàn xã hội ngày càng hòa thuận.

Nguồn: Đệ Tử Quy – Hạnh Phúc Nhân Sinh

Chia sẻ Facebook
loading...