VN Top 10 châu Á - Thái Bình Dương về công bố quốc tế chất lượng cao

Chia sẻ Facebook
23/05/2020 08:25:59

Bảng xếp hạng theo quốc gia/vùng lãnh thổ trên các tạp chí khoa học hàng đầu thế giới giai đoạn 1.1.2019 - 31.12.2019, của tổ chức Nature Research cho thấy, VN đứng thứ 10 khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2020.

Điều đáng mừng là VN đã duy trì được thứ hạng này liên tục từ năm 2017 đến nay.

Chia sẻ Facebook