Vissan bị phạt, truy thu 600 triệu đồng tiền thuế

Chia sẻ Facebook
11/09/2019 14:26:47

Công ty Vissan có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định này theo quy định của pháp luật.


Công ty cổ phần Việt Nam kỹ nghệ súc sản Vissan vừa thực hiện công bố thông tin kết luận thanh tra thuế theo công văn 517/KL-CT và Quyết định 4669/QĐ-CT xử phạt vi phạm hành chính về thuế của cơ quan thuế.


Cụ thể, theo kết luận 571/KL-CT Thanh tra thuế tại công ty Công ty Vissan cho biết, Vissan bị truy thu số tiền 59.169.556 đồng do công ty đã khấu trừ thuế GTGT đầu vào các hóa đơn bất hợp pháp; kê khai sử dụng thuế suất GTGT hoạt động cho thuê tủ đông; kê khai thiếu thuế GTGT hoạt động cho thuê mặt bằng.

Về thuế thu nhập doanh nghiệp: Vissan bị truy thu số tiền 385.757.858 đồng do công ty đã kê khai chi phí các hóa đơn bất hợp pháp đã tính vào chi phí được trừ khoản khấu hao tài sản cố định không phục vụ hoạt động kinh doanh làm giảm số thuế phải nộp.


Với các hành vi trên, công ty Vissan đã vi phạm điều 8, điều 12 luật thuế GTGT; điều 9 luật thuế thu nhập doanh nghiệp; điều 22 Thông tư 39/2014/TT-BTC, điều 7 luật quản lí thuế. Tổng tiền phạt khoảng 160 triệu.

Số tiền chậm nộp thuế được tính đến ngày 3-9-2019, doanh nghiệp có trách nhiệm tự tính và nộp bổ sung số tiền chậm nộp từ sau ngày 3-9-2019 đến thời điểm thực  nộp số tiền truy thu thuế vào ngân sách nhà nước.

Người tiêu dùng đang mua sắm tại cửa hàng Vissan

Đồng thời, ngày 3-9 Phó cục trưởng cục thuế TP.HCM Lê Duy Minh kí Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với công ty Vissan. Công ty Vissan đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại Luật thuế GTGT; Luật quản lí thuế… Hình thức xử phạt là phạt tiền với tổng mức phạt 135 triệu.

Truy thu thuế với số tiền  440.927.141 đồng, số tiền chậm nộp phạt, tiền chậm nộp thuế GTGT, tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp... Tổng số tiền phạt và truy thu thuế, chậm nộp phạt của công ty Vissan khoảng 600 triệu.

Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phuc hậu quả 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. Nếu quá thời hạn mà công ty không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ Facebook
loading...