Vĩnh Yên: Đảng bộ phường Hội Hợp chú trọng công tác xây dựng phát triển Đảng

26/09/2018 10:58:19

Thời gian qua, Đảng ủy phường Hội Hợp, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc luôn quan tâm công tác phát triển đảng viên mới, coi việc phát triển đảng viên mới là nhiệm vụ chính trị thường xuyên nhằm tăng cường củng cố, xây dựng đội ngũ đảng viên của các chi bộ, phát triển mạnh về chất lượng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ.

Ông Nguyễn Tuấn Hải - Bí thư, Chủ tịch UBND phường Hội Hợp.

Để làm tốt công tác phát triển Đảng, ngay từ đầu năm, Đảng ủy phường đã chỉ đạo tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; chỉ đạo các cấp ủy chi bộ, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tập trung nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân để kịp thời phát hiện những quần chúng, đoàn viên, hội viên ưu tú, tạo điều kiện để họ phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Trên cơ sở xác định nhiệm vụ, Đảng ủy phường thường xuyên quan tâm, theo dõi sát sao các hoạt động của các đoàn thể, chỉ đạo tổ chức, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị đẩy mạnh các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, qua đó phát hiện những cá nhân ưu tú để bồi dưỡng, giáo dục, giới thiệu cho Đảng.

Bên cạnh đó, Đảng ủy phường Hội Hợp luôn xác định công tác tạo nguồn phát triển đảng viên là công việc đầu tiên phải thực hiện. Chú trọng đẩy mạnh công tác phát triển nguồn phát triển đảng viên từ những hạt nhân quần chúng, đoàn viên, hội viên ưu tú tại các chi bộ, tổ chức chính trị - xã hội,... ; chỉ đạo các chi bộ quan tâm và có kế hoạch cụ thể về tạo nguồn kết nạp đảng viên; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, đặc biệt là Đoàn Thanh niên phường chủ động giáo dục, lựa chọn, giới thiệu quần chúng ưu tú cho các chi bộ.

Theo đó, trên cơ sở nguồn phát triển Đảng, các chi bộ tiến hành rà soát, phân loại quần chúng, xét đưa những quần chúng ưu tú vào danh sách học các lớp cảm tình Đảng, giao nhiệm vụ cho các cảm tình Đảng để thử thách và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ các cảm tình đảng phấn đấu vào Đảng.

Tại các buổi sinh hoạt hàng tháng của chi bộ, đảng viên được phân công theo dõi giúp đỡ quần chúng ưu tú có nhận xét, báo cáo trước chi bộ, những mặt mạnh, mặt yếu của quần chúng để chi bộ đưa ra nhận xét đánh giá, góp ý.

Đối với công tác hướng dẫn, thiết lập các thủ tục, tài liệu, hồ sơ xét kết nạp đảng viên mới của các quần chúng ưu tú trước khi trình thành uỷ Vĩnh Yên ra quyết định kết nạp luôn được Đảng ủy phường quan tâm. Đảng ủy phường đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ trực tiếp cho đồng chí cán bộ tổ chức xây dựng Đảng theo sát các tổ chức cơ sở Đảng trong việc lựa chọn các quần chúng ưu tú đưa, cử đi học các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng do thành uỷ Vĩnh Yên triệu tập; đồng thời, quan tâm phối hợp với các chi bộ nơi có quần chúng ưu tú được xét đề nghị kết nạp đảng hướng dẫn chi tiết việc khai lý lịch đảng viên, thẩm định, xin ý kiến thẩm tra, xác minh các nội dung theo đúng các quy định, quy trình.

Chi bộ trường mầm non Hội Hợp luôn là đơn vị tiên phong trong công tác xây dựng Đảng.

Kết quả trong 8 tháng đầu năm 2018, Đảng ủy phường đã cử gần 30 quần chúng ưu tú đi học các lớp cảm tình Đảng do thành uỷ Vĩnh Yên tổ chức; đã kết nạp được 06 đảng viên mới; chuyển đảng chính thức cho 15 đảng viên dự bị.

Sau khi kết nạp Đảng, Đảng ủy phường đã kịp thời cử đảng viên mới tham dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới do TP Vĩnh Yên triệu tập và thực hiện công tác tốt việc đề nghị chuyển đảng chính thức và phát thẻ đảng viên mới đúng quy định cho các đảng viên dự bị.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Đảng bộ phường Hội Hợp tiếp tục quan tâm xây dựng tạo nguồn để phát triển đảng viên mới, đảm bảo về chất lượng và số lượng; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, hoạt động của cấp ủy, bí thư chi bộ; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2017 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác dân vận và hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội.

Huyền Linh

loading...