Vĩnh Phúc thành lập 2 thị trấn thuộc huyện Tam Đảo

Chia sẻ Facebook
13/08/2019 13:05:27

(Xây dựng) – HĐND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành nghị quyết tán thành chủ trương thành lập 2 thị trấn Đại Đình và Hợp Châu thuộc huyện Tam Đảo.

Một góc thị trấn Hợp Châu, huyện Tam Đảo.

Trước đó, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập 2 thị trấn Hợp Châu, Đại Đình thuộc huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc với kết quả cao. Tại xã Hợp Châu, số cử tri tham gia bỏ phiếu là 6.256/6.410 người, chiếm tỷ lệ 97,60%; số cử tri đồng ý là 6.200 người, chiếm tỷ lệ 96,72%; số cử tri không đồng ý là 52 người, chiếm tỷ lệ 0,81%. Trong đó, có 4 phiếu không hợp lệ.

Tại xã Đại Đình, số cử tri tham gia là 7.063/7.816 người, chiếm tỷ lệ 90,4%; số cử tri đồng ý là 6.077 người, chiếm tỷ lệ 77,75%; số cử tri không đồng ý là 986 người, chiếm tỷ lệ 12,62%.

Những năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã đầu tư cho phát triển hạ tầng đô thị. Đến nay, Vĩnh Phúc có 25 đô thị, gồm 1 đô thị loại II là TP Vĩnh Yên, 1 đô thị loại III là TP Phúc Yên và 23 đô thị loại V. Để cụ thể hóa mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI là phấn đấu đến năm 2020 cơ bản hoàn thành hạ tầng khung đô thị, tiến tới trở thành TP Vĩnh Phúc vào những năm 20 của thế kỷ XXI, UBND tỉnh Vĩnh Phúc có những điều chỉnh quy hoạch tổng thể phù hợp trong phát triển đô thị của tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Phấn đấu giai đoạn 2016 - 2020 huyện Bình Xuyên đạt tiêu chuẩn là đô thị loại IV; 6 thị trấn hiện có gồm: Hợp Hòa, Yên Lạc, Thổ Tang, Hương Canh, Gia Khánh và Thanh Lãng là đô thị loại V và thành lập mới 8 thị trấn: Hợp Châu, Tam Hồng, Tân Tiến, Hợp Thịnh, Kim Long, Quất Lưu, Bá Hiến và Đạo Đức. Giai đoạn 2021 - 2025, xây dựng đô thị Vĩnh Phúc gồm 10 đô thị, đạt khoảng 75% so với các chỉ tiêu của đô thị loại I thuộc tỉnh…

Văn Nhất

Chia sẻ Facebook
loading...