Vĩnh Phúc: Dành trên 61 tỷ đồng cho xây dựng Nông thôn mới

Chia sẻ Facebook
05/03/2019 11:42:32

Sau 7 năm triển khai chương trình Nông thôn mới (NTM), đến nay Vĩnh Phúc đã có 100/112 xã đạt chuẩn NTM chiếm 89% và có 2 huyện là huyện Yên Lạc và huyện Bình Xuyên được công nhận là huyện đạt chuẩn NTM.


NTM ngày càng khởi sắc trên các nẻo đường.

Theo đó, Vĩnh Phúc phấn đấu có 100% xã đạt chuẩn NTM vào năm 2019 và trở thành tỉnh NTM vào năm 2020. Trong năm 2019, Vĩnh Phúc đã dành trên 61 tỷ vốn đầu tư công cho chương trình NTM, nguồn vốn sẽ được phân bổ, chuyển cân đối về ngân sách cấp huyện hơn 56,9 tỷ đồng. Nguồn vốn này chủ yếu được dùng để kiên cố hóa kênh mương loại III tại một số xã thuộc các huyện Vĩnh Tường, Tam Dương, Yên Lạc, Sông Lô, Tam Đảo và TP Phúc Yên.

Trong số 56,9 tỷ đồng chuyển nguồn cho cấp huyện để phân bổ chi tiết cho các công trình giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, rãnh thoát nước thì huyện Tam Đảo được phân bổ 2,4 tỷ đồng để hỗ trợ cho các thôn đặc biệt khó khăn của xã Đạo Trù, theo Quyết định số 414 của Ủy ban Dân tộc và Kế hoạch số 9104 của UBND tỉnh. Ba huyện Tam Dương, Vĩnh Tường, Sông Lô được phân bổ lần lượt là trên 19,3 tỷ đồng; 20,9 tỷ đồng và 14,2 tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất, các công trình giao thông, môi trường và chợ.

Những nỗ lực trong chương trình xây dựng NTM của Vĩnh Phúc đã đưa bộ mặt nông thôn Vĩnh Phúc ngày càng khởi sắc, từ đó đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên, môi trường có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh trật tự xã hội được giữ vững.

Trang Lê

Chia sẻ Facebook
loading...