Việt Nam nỗ lực đẩy mạnh nghiên cứu khoa học trong các giảng viên trẻ

21/10/2018 11:15:45

Tại Việt Nam, lĩnh vực nghiên cứu khoa học tại trường đại học hiện vẫn chưa được đầu tư xứng tầm, do đó cần đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đặc biệt các giảng viên trẻ.


Tại các trường đại học trên thế giới, nghiên cứu khoa học và đào tạo là 2 lĩnh vực quan trọng ngang nhau, được ví như 2 trụ cột giúp cho các trường đại học đứng vững. Tuy nhiên, tại Việt Nam, hiện các trường đại học vẫn chú trọng nhiều hơn đến hoạt động đào tạo, còn lĩnh vực nghiên cứu khoa học chưa thực sự được đầu tư xứng tầm.

Đánh giá từ Hội đồng Giải thưởng khoa học và công nghệ cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2018 cho rằng, phong trào nghiên cứu khoa học tại các trường tuy có phát triển so với những năm trước nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng và yêu cầu đối với giáo dục đại học trong giai đoạn phát triển.

Với 2 nhiệm vụ chính và quan trọng nhất là đào tạo và nghiên cứu khoa học, trong những năm qua, các cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn cả nước luôn xem hoạt động nghiên cứu khoa học là một trong những biện pháp quan trọng, bắt buộc và cần thiết để hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng khắt khe của xã hội. Do vậy, cùng với việc khắc phục khó khăn về nguồn kinh phí, rào cản ngôn ngữ để đẩy mạnh hợp tác quốc tế, phát triển nghiên cứu khoa học trong ngũ giảng viên trẻ, các trường đại học cũng tranh thủ tối đa nguồn tài trợ để sinh viên, giảng viên trẻ phát huy năng lực.

Nghiên cứu khoa học cũng chính là yếu tố quyết định thứ hạng của các đại học trên thế giới bởi công tác nghiên cứu trong trường đại học có ảnh hưởng tích cực đối với việc giảng dạy và học tập. Nghiên cứu làm tăng chất lượng giảng dạy, đưa vào giảng dạy những tri thức mới. Nghiên cứu cũng phục vụ cho công tác đào tạo sau đại học.

Vào lúc này, ý thức được vai trò của nghiên cứu khoa học, một số trường đại học đã cố gắng cơ cấu lại nguồn lực của mình, tìm kiếm các nguồn đầu tư từ bên ngoài, đồng thời xây dựng một số nhóm nghiên cứu mạnh làm hạt nhân để thúc đẩy nghiên cứu khoa học từng bước phát triển.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online !