'Việt Nam không nên cố xây dựng công nghiệp ôtô'

Chia sẻ Facebook
31/07/2020 08:56:40

Thực hiện một mơ ước "xe Việt cho người Việt" quả là đáng trân trọng, nhưng thực tế chúng ta đã thất bại.

Chia sẻ Facebook