Viễn cảnh ám ảnh khi rừng Amazon bị “xóa sổ” hoàn toàn (2)

Chia sẻ Facebook
27/09/2019 21:20:04

Tiếp nối phần trước, phần này sẽ cho bạn thấy được những rủi ro khó lường khi rừng Amazon lá phổi xanh của Trái Đất không còn nữa.

Chia sẻ Facebook