VICEM Hải Phòng: Tái cấu trúc toàn diện, phát triển vươn xa

Chia sẻ Facebook
15/08/2019 10:49:17

Với một sứ mệnh lịch sử quan trọng - cái nôi của ngành Công nghiệp xi măng (XM) Việt Nam, người VICEM Hải Phòng đã nỗ lực không ngừng để hoàn thành sứ mệnh lịch sử 120 năm qua. Nay trước thềm cổ phần hóa, VICEM Hải Phòng đang đẩy mạnh tái cấu trúc, phát triển mạnh mẽ để xứng tầm lịch sử.

Nhà máy XM VICEM Hải Phòng.

Trong thời đại cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, VICEM Hải Phòng đang nỗ lực tái cấu trúc toàn diện để hướng đến phát triển bền vững, hiệu quả cao hơn. Theo lãnh đạo VICEM Hải Phòng, hiện doanh nghiệp đang tập trung giải quyết 3 vấn đề chính là: Tái cấu trúc tài chính; tái cơ cấu tổ chức, sắp xếp lao động và tổ chức quản trị doanh nghiệp hiệu quả.

Cách đây gần 14 năm, trên mặt bằng của Xí nghiệp Đá Tràng Kênh, thị trấn Minh Đức, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng, nhà máy XM VICEM Hải Phòng mới được xây dựng với tổng mức đầu tư 208,68 triệu USD, công suất thiết kế 1,4 triệu tấn xi măng/năm, công nghệ thiết bị hiện đại của hãng F.L.Smidth Vương quốc Đan Mạch. VICEM Hải Phòng hiện vẫn đang trong quá trình trả nợ đầu tư. Tái cấu trúc tài chính, trong đó tập trung cấu trúc các khoản vay, kiểm soát chặt chẽ công nợ, hàng tồn kho; tăng vòng quay sử dụng vốn, sử dụng hiệu quả vốn vay… đã được VICEM Hải Phòng thực hiện quyết liệt và hiệu quả… Nhờ tái cấu trúc tài chính, VICEM Hải Phòng đã trả đủ, kịp thời nợ gốc và lãi vay. Hiện VICEM Hải Phòng đã trả nợ lãi vay đầu tư xây dựng 3.635 tỷ đồng, số còn lại 150 tỷ đồng sẽ được trả hết trong năm tới.

VICEM Hải Phòng tiếp tục tập trung tái cơ cấu lao động, tiền lương và thu nhập, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy theo chuỗi giá trị 5 công đoạn và 7 phân đoạn giảm số đầu mối từ 27 đơn vị, phòng ban xuống còn 17 đầu mối. Cơ cấu và sắp xếp lại lao động theo hướng tinh giảm hơn, nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp, tăng năng suất lao động, số lao động ở nhà máy giảm hơn 400 người, từ 1.250 người xuống còn 835 người. Từ năm 2018, VICEM Hải Phòng thay đổi phương thức quản lý, giao quyền trực tiếp cho cơ sở; tiếp tục đánh giá, điều chỉnh cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ một số đơn vị cho phù hợp thực tế.

VICEM Hải Phòng đã xây dựng và ban hành Quy chế trả lương mới theo chức danh công việc, đồng thời, thường xuyên rà soát để sửa đổi cho phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật, tình hình sản xuất và nhân lực thực tế của công ty, chuyển từ trả lương theo cấp bậc, thâm niên sang trả lương theo việc. Đồng thời cũng đã hoàn thành chiến lược phát triển công ty từ nay đến năm 2025 và các năm tiếp theo đồng bộ với cơ cấu tổ chức, xây dựng mô hình doanh nghiệp, chiến lược về nguồn nhân lực.

Tái cấu trúc lao động, cải cách tiền lương đúng đắn đã tạo động lực phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, thu nhập bình quân của người lao động không ngừng tăng hàng năm. Thu nhập người lao động được cải thiện rõ rệt, khi còn ở nhà máy cũ mức lương bình quân 2 triệu đồng/tháng thì nay mức thu nhập bình quân của VICEM Hải Phòng là 13 triệu đồng/tháng.

Thực hiện đề án sắp xếp thương hiệu XM trong toàn VICEM, công ty đang thực hiện việc sáp nhập thương hiệu XM Sông Thao vào thương hiệu XM Hải Phòng, mở rộng quy mô sản lượng của XM Hải Phòng lên gấp hai lần, tăng thị phần độ phủ của XM Hải Phòng. Từ nay đến hết năm 2019, dự kiến tiêu thụ 600.000 tấn thương hiệu XM VICEM Hải Phòng được sản xuất tại VICEM Sông Thao. Dự kiến những năm tới sẽ tiêu thụ 1.000.000 – 1.200.000 tấn/năm, góp phần nâng tổng công suất của XM Hải Phòng đạt 3.000.000 – 3.200.000 tấn/năm. Đây cũng là mốc son mới trong lịch sử của VICEM Hải Phòng, tiếp tục giúp VICEM Hải Phòng chinh phục thị trường miền núi phía Bắc.

Điều khiển, tự động hóa đã giúp nhà máy giảm được nhân công lao động trực tiếp.

Công ty đã hoàn thành việc cấp phép xả nước thải dự án Ngà Voi và phương án sử dụng đất được cấp trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phục vụ công tác cổ phần hóa. Công ty đã hoàn thành kiểm kê, phân loại tài sản, vật tư tồn kho, xác nhận công nợ; thống nhất cùng các địa phương trình Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính về phương án sử dụng đất; hoàn thành các phương án sử dụng đất, sắp xếp sử dụng đất sau cổ phần hóa…

VICEM Hải Phòng đang bước vào chặng đường mới của lịch sử. Sau tái cấu trúc và cổ phẩn hóa, chắn chắn VICEM Hải Phòng sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và vươn xa.

Vũ Thu

Chia sẻ Facebook
loading...