Vị trí BOT thu phí, mức thu phí còn nhiều bất cập, thiếu minh bạch

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:41:47

Đọc báo, tin tức, thời sự, hình ảnh, video, truyền hình online trên Báo Điện Tử Một Thế Giới và hãy cùng Một Thế Giới làm báo

Chia sẻ Facebook