Vì sao hiện nay đất đai Campuchia còn rất nhiều bom mìn?

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 07:22:35

Một bộ phận lớn diện tích Campuchia hiện nay vẫn khó tiếp cận. Một nguyên nhân quan trọng là tình trạng ô nhiễm bom mìn ở quốc gia này.

Chia sẻ Facebook