Vì sao Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên - Huế có "sếp" nhiều hơn "lính"?

Chia sẻ Facebook
06/08/2019 16:22:47

Đơn vị cấp tỉnh này có 17 người nhưng 10 người là lãnh đạo. Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên – Huế lý giải nguyên nhân là do quy định không nói cụ thể số lượng cấp phó các phòng, ban; chỉ tiêu biên chế ít và thực hiện tinh giản.Ngày 6-8, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh lý giải về việc lãnh đạo nhiều hơn nhân viên ở Ban Dân tộc tỉnh này. Theo đó, dựa trên Thông tư liên tịch số 07/2014/TTLT-UBDT-BNV ngày 22-12-2014 của Ủy ban Dân tộc và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, ngày 20-4-2015, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã ban hành Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh bao gồm trưởng ban và không quá 3 phó trưởng ban cùng 5 phòng tổng hợp và chuyên môn.

Trụ sở Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên - Huế


Do Thông tư 07 không quy định cụ thể số lượng cấp phó các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ của Ban Dân tộc tỉnh nên UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế không có cơ sở để quy định số lượng cấp phó các phòng này.


Trước đó, Báo Người Lao Động đã đưa tin phản ánh về tình trạng Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên – Huế có số lượng lãnh đạo nhiều hơn nhân viên. Theo đó, hiện ban này có 17 người nhưng gồm 1 trưởng ban, 1 phó ban, 3 trưởng phòng, 5 phó phòng và chỉ có 7 chuyên viên và nhân viên.


Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên – Huế, cho biết nguyên nhân chính của tồn tại trên do chỉ tiêu biên chế ít nhưng quy định có nhiều phòng ban chuyên môn. Ngoài ra, ban này đang thực hiện tinh giản biên chế giai đoạn năm 2015 đến năm 2019 và đạt tỉ lệ 12,5% nên tổng số lượng công chức giảm. Ngày 18-7, Sở Nội vụ đã có tờ trình gửi UBND tỉnh ban hành quyết định tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc. Sau khi tổ chức lại, ban này sẽ giảm 2 phòng và số lãnh đạo cấp trưởng, phó phòng sẽ giảm tương ứng.

Chia sẻ Facebook
loading...