Vi phạm xây dựng tại TP HCM gia tăng trong 6 tháng đầu năm

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:20:43

Qua kiểm tra từ đầu năm, TP HCM phát hiện 619 trường hợp xây dựng sai phép, tăng 27% so với cùng kỳ.

Chia sẻ Facebook