VHG: Quý 2 không doanh thu, chi phí đội cao đưa lỗ ròng hơn 180 tỷ đồng

02/08/2017 09:50:28

Theo báo cáo tài chính được công bố, CTCP Đầu tư Cao su Quảng Nam (HOSE: VHG) khép lại quý 2/2017 với việc không ghi nhận doanh thu trong khi các khoản chi phí tăng mạnh, dẫn đến lỗ ròng hơn 180 tỷ đồng.

Quý 2/2017 VHG không ghi nhận doanh thu thuần. Cùng với đó là hoạt động tài chính khó khăn khi chi phí tăng đột biến từ 1.8 tỷ lên hơn 95.5 tỷ đồng do Công ty chuyển nhượng lỗ cổ phần tại CTCP Thủy sản Viễn Đông, CTCP Cao su miền Nam. Và cũng do chuyển nhượng cổ phần tại Thủy sản Viễn Đông đã khiến chi phí quản lý cũng tăng mạnh lên hơn 71 tỷ đồng do phải trích lập dự phòng phải thu khác. Kết quả là, lỗ ròng của VHG bị đội lên hơn 180 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi nhận lãi ròng 4 tỷ đồng.

Theo đó nửa đầu năm 2017, doanh thu thuần chỉ 16 tỷ đồng, giảm hơn 98% so với cùng kỳ và lỗ ròng đã lên gần 246 tỷ đồng, cùng kỳ lãi 7 tỷ đồng. Đẩy lỗ lũy kế lên gần 115 tỷ đồng.

Được biết, VHG đã đặt kế hoạch năm 2017 với doanh thu hợp nhất 500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế âm 200 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối tháng 6/2017, tổng tài sản giảm 13% so với hồi đầu kỳ còn 1,492 tỷ đồng. Nợ phải trả của VHG ở mức thấp, vỏn vẹn 36 tỷ đồng, chỉ 2% tổng tài sản. Trong đó, thuế thu nhập hoãn lại phải trả gần 21 tỷ đồng, còn nợ vay tài chính dài hạn 5 tỷ đồng.

Cũng vì tình hình khó khăn trong kinh doanh hiện tại của Công ty mà mới đây tại ĐHĐCĐ 2017, phương án hủy niêm yết trên sàn HOSE để chuyển về giao dịch trên UPCoM đã được Ban lãnh đạo và cổ đông thông qua./.