'Về nhà đi con': Vì sao Vũ 'cần có' Nhã trước khi trở lại bên Thư, phim không đuối sức chỉ hóa hay bất ngờ?

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:37:53

'Về nhà đi con' không đuối sức, phim chỉ đang đi đúng 'lộ trình' mà thôi!

Chia sẻ Facebook