Về nhà đi con - Tập 63: Vũ lóng ngóng khi làm bố trẻ con, Dương nhận ra Bảo mới là thế giới của mình

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:09:31

Trong tập 63 Về nhà đi con, Vũ tỏ ra lóng ngóng trong những ngày đầu làm ông bố trẻ, Dương cuối cùng cũng nhận ra Bảo mới là người phù hợp nhất với mình.

Chia sẻ Facebook