'Về nhà đi con': Nếu sau này Thư tha thứ cho Vũ, những tổn thương cũ có thể xóa nhòa?

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 08:02:10

Liệu sau tất cả Thư có thể tha thứ cho mọi lỗi lầm của Vũ?

Chia sẻ Facebook