VCCI không đồng tình đề xuất tăng lương tối thiểu từ 6,5-8,1%

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:42:19

Mặc dù Chính phủ quy định lương tối thiểu năm 2019 tăng 5,3% so với năm 2018, nhưng nhiều doanh nghiệp đã trả mức lương tối thiểu trên 6%. Vì vậy, trong năm 2020, mức lương không thể tăng cao như đề xuất của phía Công đoàn.

Chia sẻ Facebook