Vây tàu Anh: Iran có át chủ bài, đồng minh Mỹ ngán

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 07:47:15

Ngay sau khi sự kiện các xuồng cao tốc có vũ trang của Iran bao vây tàu chở dầu Anh, ngay lập tức đồng minh của Mỹ có nhiều tâm tư.

Chia sẻ Facebook