Văn Phú Invest bị phạt, truy thu thuế 2,11 tỷ đồng

12/11/2018 12:28:31

Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (VPI) công bố quyết định của Cục thuế Hà Nội về việc truy thu, nộp phạt thuế. Tổng số tiền truy thu, tiền phạt, tiền chậm nộp là 2,11 tỷ đồng.


Một dự án do Văn Phú Invest đầu tư

Cụ thể, VPI bị truy thu thuế TNDN năm 2017 qua kiểm tra là 1,68 tỷ đồng. Phạt do hành vi khai sai dẫn đến số tiền thuế phải nộp với mức phạt 20% số tiền thuế thiếu là hơn 336 triệu đồng, tiền phạt vi phạm hành chính với mức 2,1 triệu đồng do đã có hành vi khai sai nhưng không dẫn đến thiếu thuế phải nộp.

Tiền chậm nộp thuế là gần 98 triệu đồng do có hành vi chậm nộp thuế, số tiền này được tính đến hết ngày 11/10/2018.

Tổng số tiền truy thu, tiền phạt, tiền chậm nộp là 2,11 tỷ đồng.

Văn Phú Invest phải nộp số tiền trên trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định. Nếu quá thời hạn trên mà công ty không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định theo quy định.

Trong quý 3/2018, doanh thu thuần của VPI đạt 210 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 121 tỷ đồng, gấp 7 lần cùng kỳ năm ngoái.

Nguyên nhân khiến doanh thu thuần quý 3/2018 tăng mạnh là do VPI ghi nhận 9,4 tỷ đồng doanh thu bán hàng và 1,4 tỷ đồng doanh thu hợp đồng xây dựng, trong khi cũng kỳ không phát sinh những khoản này.Thêm vào đó, doanh thu từ kinh doanh bất động sản tăng từ 130 tỷ đồng ở cùng kỳ lên 210 tỷ đồng đã góp phần làm tăng đáng kể doanh thu chung.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, VPI ghi nhận doanh thu thuần đạt 261 tỷ đồng và lãi ròng đạt 128 tỷ đồng, giảm tương ứng 61% và 50% so với cùng kỳ năm 2017.