Văn kiện Đại hội XIII có ý nghĩa mở đường cho sự phát triển

Chia sẻ Facebook
26/01/2021 23:12:17

Theo ông Trần Quốc Phương - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Các dự thảo Văn kiện trình và được xem xét thông qua tại Đại hội XIII lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc mở đường để thực hiện các mục tiêu lớn lao đã đặt ra.

Văn kiện Đại hội XIII có ý nghĩa mở đường cho sự phát triển


Theo ông Trần Quốc Phương - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Các dự thảo Văn kiện trình và được xem xét thông qua tại Đại hội XIII lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc mở đường để thực hiện các mục tiêu lớn lao đã đặt ra.


Văn kiện "mở đường" thực hiện các mục tiêu lớn lao

Ông Phương nêu ví dụ Bộ Kế hoạch và Đầu tư mong muốn thời gian tới có những đột phá hơn nữa về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thì điều đó phải được thể hiện trong văn kiện Đại hội. Nếu không có trong văn kiện thì sẽ rất khó làm, thậm chí còn không dám làm, vì chưa được “mở đường”.

“Vì thế, nếu “mở đường” tốt, thì 3 mục tiêu phấn đấu hướng đến như Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước đã đề cập đến trong phiên khai mạc đó là: Đến năm 2025: Là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; Đến năm 2030: Là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao… là hoàn toàn có thể thực hiện được” - ông Phương trao đổi.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương. Ảnh Xuân Hải

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, những nội dung trong bản báo cáo mà Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước đề cập trong phiên khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa rất lớn. Từ thực tiễn công cuộc đổi mới, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, chúng ta rút ra một số bài học kinh nghiệm quý báu. Một trong những bài học được Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nhắc tới đó là tập trung ưu tiên xây dựng đồng bộ thể chế phát triển, bảo đảm hài hoà giữa kiên định và đổi mới, kế thừa và phát triển.

“Bộ Kế hoạch và Đầu tư rất mong muốn làm theo và hiện thực hoá được điều đó. Hiện nay, chúng ta đang kiên định con đường chủ nghĩa xã hội thì trong sự kiên định đó cần xác định đâu là sự đổi mới. Chúng ta phải tìm thấy điều đó để làm sao kết hợp hài hòa. Cái nữa là kết hợp giữa kế thừa và phát triển bởi thực tế nếu không kế thừa thì sẽ không có phát triển và ngược lại” - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói.

Kỳ vọng rất cao vào những quyết sách của Đại hội lần này

Còn theo đại biểu Lê Đức Thọ (Đoàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương), quá trình Đảng ta chuẩn bị tổ chức Đại hội rất công phu, kỹ lưỡng và chu đáo, trong đó có việc chuẩn bị các văn kiện Đại hội. Cán bộ, đảng viên và nhân dân đặt niềm tin rất lớn, kỳ vọng rất cao vào những quyết sách của Đại hội lần này để xây dựng đất nước.

Đại biểu Thọ cho rằng, với những nội dung đã được trình bày trong các dự thảo Văn kiện trình Đại hội cũng như kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2026; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm của giai đoạn 2021-2030 cũng như là tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045 đặt ra rất nhiều những nội dung mới, những khát vọng phát triển đất nước, xây dựng đất nước phát triển của chúng ta từ nay đến năm 2030 cũng như đến giữa thế kỷ này.

Đại biểu Lê Đức Thọ (Đoàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương) trả lời phỏng vấn báo chí bên lề Đại hội. Ảnh H.H

“Có thể nói các cán bộ đảng viên và nhân dân hết sức kỳ vọng, mong muốn Đảng sẽ cụ thể hóa, thể chế những nội dung trong đường lối, chủ trương của Đảng vào các chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục hoàn thiện bộ máy của hệ thống chính trị để tổ chức triển khai thực hiện thành công các nội dung Nghị quyết, đưa các nội dung Nghị quyết vào cuộc sống” - ông Thọ nói.

Theo ông Thọ, những nội dung trong dự thảo Nghị quyết lần này đã thể chế rõ ràng hơn việc xây dựng phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, đây là quan điểm hết sức đúng đắn và bảo đảm sự phát triển nhanh và bền vững.

26/01/2021 | 23:06

Đại biểu kỳ vọng đất nước sẽ phát triển mạnh mẽ, lập nên những kỳ tích mới


Trong ngày khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sau khi nghe Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng , các đại biểu dự Đại hội đã gửi đến những tâm tư, kỳ vọng và mong muốn góp phần hiện thực hóa các Báo cáo chính trị Đại hội.


Trong ngày khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, sau khi nghe Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng , các đại biểu dự Đại hội đã gửi đến những tâm tư, kỳ vọng và mong muốn góp phần hiện thực hóa các Báo cáo chính trị Đại hội.


Xây dựng Đảng dựa vào nhân dân

Bên lề Đại hội, trao đổi với báo chí, đại biểu Bùi Văn Nghiêm - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long bày tỏ: Tôi quan tâm đến công tác cán bộ, đánh giá cao việc Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã xác định công tác cán bộ là then chốt trong sự phát triển. Việc xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, trí tuệ, đáp ứng yêu cầu công tác đặt ra.

Theo đó, cán bộ phải chịu khó, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Công việc muốn tốt hơn, thông suốt hơn thì từng cán bộ phải tự nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ. Các đơn vị, tổ chức phải rà soát, bổ sung đội ngũ cán bộ kế cận thường xuyên để có hướng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng, quản lý chặt chẽ cán bộ, không để xảy ra vi phạm. Bên cạnh đó, cần thực hiện nghiêm túc quy trình giới thiệu cán bộ từng cấp, đảm bảo đúng quy trình, quy định, trình độ, năng lực chuyên môn công tác.

Đại biểu Bùi Văn Nghiêm - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: TV

Đại biểu Nghiêm cho rằng, quá trình xây dựng các chủ trương đường lối của Đảng luôn nhận được sự quan tâm, góp ý của người dân. Người dân sẽ theo dõi hoạt động của tổ chức Đảng, cũng như giám sát chặt chẽ các Đảng viên khi thực thi các nhiệm vụ ở từng cấp, từng ngành.

“Dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng có nội dung xây dựng Đảng dựa vào nhân dân. Theo đó, xây dựng Đảng tập trung và làm tốt công tác xây dựng Đảng hơn. Đảng ta xác định cán bộ là gốc của công việc. Công việc có tốt hay không là do cán bộ”, đại biểu Bùi Văn Nghiêm nhấn mạnh.


Mỗi đại biểu cần phát huy trách nhiệm của mình

Bày tỏ đồng tình, thống nhất rất cao với Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các Văn kiện trình Đại hội XIII, đại biểu Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa tin tưởng, với sự đoàn kết, thống nhất của toàn Đảng, nỗ lực của mỗi cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân, chắc chắn sẽ đạt mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa, để Đại hội thành công, mỗi đại biểu cần phát huy trách nhiệm của mình, đóng góp vào việc xây dựng văn kiện.

Đại biểu Đỗ Trọng Hưng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa trả lời phỏng vấn của phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí. Ảnh Văn Điệp/TTXVN

“Tôi có niềm tin vững chắc rằng, chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Từ đó sẽ đưa đất nước ta tiến lên bước phát triển mới như Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng nói là: lập nên những kỳ tích mới trong xây dựng và phát triển đất nước ta thời gian tới” - Đại biểu Hưng nêu ý kiến.

Đại biểu Đỗ Trọng Hưng cho biết, tỉnh quyết tâm xây dựng Thanh Hóa đến năm 2025 trở thành một trong những tỉnh trong nhóm dẫn đầu cả nước; đến năm 2030 cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại và người dân có mức sống cao hơn mức trung bình cả nước.

Để làm được việc này thì toàn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc, lực lượng vũ trang Thanh Hóa đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng.

26/01/2021 | 23:07

Các Đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế gửi điện mừng Đại hội XIII của Đảng

Chia sẻ Facebook