Vận chuyển chất thải sang Trung Quốc, công ty Anh bị phạt tiền

Chia sẻ Facebook
28/09/2019 13:34:38

Mới đây Biffa, một công ty quản lý chất thải lớn thứ 2 tại Anh, đã bị phạt 350.000 Bảng Anh khi đang chuẩn bị vận chuyển các chất thải sinh hoạt tới Trung Quốc.

Chia sẻ Facebook