VAMC giảm lãi suất với các khoản nợ xấu đã mua bằng EUR và USD

Chia sẻ Facebook
19/01/2016 11:26:53

Trong quý I/2016, VAMC giảm lãi suất đối với các khoản nợ mua bằng USD và EUR, riêng lãi suất đối với đồng VND vẫn giữ nguyên.

Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) vừa thông báo về mức lãi suất điều chỉnh đối với các khoản nợ xấu đã mua và được VAMC chấp thuận điều chỉnh lãi suất trong quý I/2016 (từ ngày 01/1/2016 đến ngày 31/3/2016).

Cụ thể, lãi suất đối với VNĐ áp dụng trong quý I/2016 là 9,6%, không đổi so với quý IV/2015. Lãi suất với EUR tiếp tục giảm 0,6% so với quý trước xuống còn 4,8%. Lãi suất USD giảm 0,1% còn 4,2%. Như vậy trong 2 quý IV/2015 và I/2016, VAMC đã quyết định giảm lãi suất ối với các khoản nợ mua bằng EUR 0,9%.

Mới đây, ông Nguyễn Hữu Thủy, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC) cho biết, trong năm 2015, VAMC đã duyệt mua hơn 111 nghìn tỷ đồng nợ gốc, phát hành trái phiếu đặc biệt gần 110 nghìn tỷ đồng. Tính chung từ khi hoạt động đến thời điểm 31/12/2015, VAMC phát hành trái phiếu đặc biệt hơn 243 nghìn tỷ đồng.

Cùng với việc mua nợ, VAMC cũng đã phối hợp với các tổ chức tín dụng thực hiện tốt việc thu hồi nợ, thanh toán trái phiếu đặc biệt. Lũy kế từ năm 2013 đến 31/12/2015, đã thu hồi nợ được 22.783 tỷ đồng (bao gồm thu từ bán nợ, tài sản bảo đảm…), đạt 228% so với kế hoạch đầu năm đã đề ra; thanh toán trái phiếu đặc biệt cho các TCTD với giá trị 11.737,8 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, VAMC cũng thực hiện tốt việc cơ cấu lại nợ cho khách hàng; điều chỉnh, miễn giảm lãi suất, tái cơ cấu kỳ hạn nợ cho doanh nghiệp; triển khai các công tác bán tài sản bảo đảm và xử lý nợ liên quan… Những kết quả đạt được trong năm 2015 của VAMC đã góp phần quan trọng đưa tỷ lệ nợ xấu của hệ thống ngân hàng xuống 2,72% vào cuối tháng 11/2015.

Chia sẻ Facebook
loading...