Uống Sensa cools pha với nước dừa có sao không?

25/05/2018 12:00:23

BS ơi, nước dừa pha chung với Sensa cools uống có bị sao không BS ơi?

Thuốc

Quan tâm

25/05/2018 09:58