Ứng phó với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững: Vai trò của cộng đồng doanh nghiệp

Chia sẻ Facebook
19/06/2019 09:11:14

Đây là chủ đề hội thảo vừa được Tạp chí Kinh tế và Dự báo tổ chức sáng 18/6 nhằm nâng cao nhận thức, chia sẻ kinh nghiệm của doanh nghiệp về các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu.


TS.Nguyễn Hữu Ninh - Chủ tịch Hội đồng quản lý Trung tâm nghiên cứu giáo dục môi trường và phát triển liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

Ở Việt Nam, trong vòng 50 năm qua nhiệt độ trung bình đã tăng khoảng 0,5 – 0,7 độ C, mực nước biển đã dâng khoảng 20cm. Tác động của biến đổi khí hậu Việt Nam là rất nghiêm trọng. Trước thực trạng trên Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trong đó, cộng đồng doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Tuy nhiên nhận thức về biến đổi khí hậu của nhiều doanh nghiệp còn hạn chế hoặc chưa quan tâm đúng mức.

Tại hội thảo, các đơn vị đã tập trung thảo luận một số nội dung như: Cập nhật các chính sách liên quan đến biến đổi khí hậu ở Việt Nam; Vai trò, trách nhiệm và sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp trong ứng phó với biến đổi khí hậu…


Quang cảnh hội nghị.

Bên cạnh đó, hội thảo cũng được lắng nghe kế hoạch hành động giảm thiểu thích ứng với biến đổi khí hậu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2018 – 2030; Thực tiễn và kinh nghiệm hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

Khánh Huyền

Chia sẻ Facebook
loading...