UBND TP Cẩm Phả chỉ định thầu sai luật Dự án cải tạo QL18

23/10/2016 07:01:09

Thanh tra tỉnh Quảng Ninh kết luận, UBND TP Cẩm Phả chỉ định thầu sai hàng trăm tỷ đồng tại dự án cao tốc Hạ Long - Mông Dương và cải tạo quốc lộ 18A.

Hàng loạt sai phạm do UBND TP Cẩm Phả chỉ định thầu sai luật

Nhằm lấy mặt bằng sạch phục vụ Dự án cải tạo, nâng câp Quốc lộ 18 (đoạn Hạ Long - Mông Dương), UBND TP Cẩm Phả đã quyết định chỉ định thầu để thực hiện Dự án hạ ngầm hệ thống công trình điện, nước một số tuyến đường trục dọc Quốc lộ 18 trên địa bàn phường Quang Hanh với giá trị gần 300 tỷ đồng. Cụ thể:

Gói thầu số 1: UBND TP Cẩm Phả chỉ định nhà thầu Công ty CP Cơ khí và Thiết bị Thành Công thi công xây lắp di chuyển các tuyến ống nước và xây lắp công trình đoạn tuyến từ Km135 + 025 đến Km144+487 phía Bắc QL 18 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình có giá gói thầu là: 93.763.714.927 đồng. Di chuyển các tuyến điện 35kV; 6kV; 0,4 kV phía Bắc QL 18 thuộc tiểu dự án GPMB để thi công trình: Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 18, đoạn tuyến thuộc địa phận TP Cẩm Phả có giá gói thầu: 87.096.340.000 đồng.

Dự án cải tạo, nâng câp Quốc lộ 18 (đoạn Hạ Long - Mông Dương).

Gói thầu số 2: UBND TP Cẩm Phả chỉ định nhà thầu là Công ty CP Đầu tư Xây dựng Du lịch và Thương mại Thẩm Gia thi công di chuyển các tuyến điện 35kV; 6kV; 0,4 kV từ Km135 + 025 đến Km144+487 phía Nam QL 18 thuộc tiểu dự án GPMB, để thi công trình Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn Hạ Long – Mông Dương có giá chỉ định thầu là 78.023.450.000 đồng.

Gói thầu số 3: UBND TP Cẩm Phả chỉ định thầu nhà thầu Hoàng Nam Thắng thi công gói thầu xây lắp công trình đoạn tuyến từ Km144+487 đến Km165+130 QL 18 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình và di chuyển các tuyến điện 35kV; 6kV; 0,4 kV có giá chỉ định thầu là 16.729.528.000 đồng.

VINAMILK ƯU ĐÃI ĐẾN 23%. Nhập mã SUAKEM04 tặng 6% cho đơn hàng từ 430K

Theo Thanh Tra tỉnh Quảng Ninh, UBND TP Cẩm Phả tiến hành chỉ định thầu ở dự án hạ ngầm hệ thống điện nước với số tiền gần 300 tỷ đồng là sai với Luật Đấu thầu. Bên cạnh đó, UBND TP Cẩm Phả chỉ định Công ty CP cơ khí và thiết bị Thành Công, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Du lịch và Thương mại Thẩm Gia, Công ty Hoàng Nam Thắng là nhà thầu là không đúng quy định về chỉ định thầu. Bởi cả 3 doanh nghiệp tư nhân trên đều không phải là cơ quan quản lý chuyên ngành điện lực và hệ thống nước sạch trên địa bàn TP Cẩm Phả.

Điểm đ, khoản 1, điều 22 Luật đấu thầu 2013 quy định: 1. Chỉ định thầu đối với nhà thầu được áp dụng trong các trường hợp sau đây: đ) Gói thầu di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật do một đơn vị chuyên ngành trực tiếp quản lý để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng; gói thầu rà phá bom, mìn, vật nổ để chuẩn bị mặt bằng thi công xây dựng công trình; và không đúng quy định tại Khoản 1, điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu 2013. Điều 54. Hạn mức chỉ định thầu.

Gói thầu có giá trị trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu bao gồm:

1. Không quá 500 triệu đồng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ công; không quá 01 tỷ đồng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp, mua thuốc, vật tư y tế, sản phẩm công.

Việc chỉ thầu sai quy định trên của UBND TP Cẩm Phả khiến dư luận không khỏi lo lắng về năng lực về tài chính, cũng như năng lực thi công của 3 doanh nghiệp này và chất lượng các công trình do các đơn vị trên thực hiện thi công.

Nhiều hệ quả của việc làm trái pháp luật

Không chỉ sai phạm trong chỉ định thầu, Thanh Tra tỉnh Quảng Ninh còn chỉ ra một loạt những sai phạm của UBND TP. Cẩm Phả trong việc giám sát công trình và chất lượng thi công của nhà thầu.

VINAMILK ƯU ĐÃI ĐẾN 23%. Nhập mã SUAKEM04 tặng 6% cho đơn hàng từ 430K

Thanh Tra tỉnh Quảng Ninh cho biết: Công tác giám sát, nghiệm thu của Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát chưa thật sự được chú trọng để nhà thầu thi công thi công thiếu khối lượng. Nhà thầu thi công Công ty CP Cơ khí Thiết bị Thành Công thi công không đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt tuyến đường ống HDPE-D225-PN10-PE80 tại Km 145+000 đền Km 150+000 có giá trị 989.661.888 đồng. Một số nhà thầu thi công không đúng thiết kế các hạng mục lưới báo cáp, móng tủ đổ bê tông và áp sai định mức nhân công đối với gói thầu di chuyển các đường điện 35Kv; 6Kv; 0,4Kv… Các hồ sơ đề xuất tính sai khối lượng, áp sai định mức nhân công; thi công không đúng thiết kế của các gói thầu có tổng giá trị sai lệch là 4.746.295.000 đồng.

Trước những sai phạm trên, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh đã chỉ ra trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan.

Về trách nhiệm tập thể, Phòng Tài chính – Kế hoạch Thành phố Cẩm Phả, Trung tâm phát triển quỹ  đất thành phố Cẩm Phả có trách nhiệm trong việc tham mưu cho UBND thành phố Cẩm Phả chỉ định thầu các gói thầu xây lắp và tư vấn lập dự toán thiết kế, tư vấn giám sát chưa đúng quy định của pháp luật về đấu thầu. Trung tâm phát triển quỹ đất cũng có trách nhiệm trong việc chưa chú trọng phối hợp với tư vấn giám sát nghiệm thu các khối lượng, hạng mục đã hoàn thành còn để xảy ra sai sót như đã nêu trong kết luận. Lãnh đạo UBND thành phố Cẩm Phả có trách nhiệm trong việc ký các quyết định chỉ định thầu các gói thầu xây lắp và tư vấn giám sát chưa đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.

Về trách nhiệm cá nhân, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Cẩm Phả có trách nhiệm trong việc lập Tờ trình, và báo cáo thẩm định hình thức lựa chọn, tham mưu chỉ định thầu các gói thầu xây lắp và Tư vấn giám sát các gói thầu Di chuyển đường óng ống nước và Di chuyển đường điện 35kV, 6kV, 0,4kV không đúng quy định của luật đấu thầu. Trưởng phòng Tài Chính – Kế hoạch còn có trách nhiệm trong việc thẩm định Hồ sơ Dự toán nhưng không phát hiện các sai sót liên quan đến khối lượng và định mức để hiệu chỉnh lại đúng theo quy định.

Cán bộ giám sát Chủ đầu tư (Cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất) Trưởng Tư vấn giám sát, cán bộ Tư vấn giám sát (Công ty CP khảo sát, thiết kế, xây dựng công trình – giám sát các gói thầu xây lắp số 01, 02, 03 di chuyển đường điện 35kV, 6kV, 0,4kV ; Công ty CP nước sạch Quảng Ninh – Giám sát gói thầu xây lắp số 01 : Di chuyển đường ống nước) chịu trách nhiệm trong việc nghiệm thu không đúng thiết kế các hạng mục xây lắp như đã nêu trong phần kết luận.

Thanh tra tỉnh Quảng Ninh cũng kiến nghị xử lý, trong đó nhấn mạnh: "UBND thành phố Cẩm Phả tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến các nội dung sai phạm và tồn tại thiếu sót được nêu tại Kết luận này.”

Một dự án có tầm quan trọng lớn với số tiền hàng trăm tỷ đồng như ở TP Cẩm Phả theo đúng quy định của Luật Đấu thầu thì phải được mời thầu công khai để lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực tài chính, năng lực thi công vừa thi công dự án được tốt nhất, vừa giảm chi phí đầu tư, tiết kiện tiền ngân sách Nhà nước, đằng này, UBND TP Cẩm Phả lại đi chỉ định thầu. Với việc chỉ định thầu không đúng quy trình, quy định của pháp luật, cộng với việc chất lượng thi công của nhà thầu không đảm bảo, thi công không đúng với thiết kế; công tác giám sát bị buông lỏng; số tiền sai lệch của dự án lên đến hơn 4 tỷ đồng... khiến dư luận đang đặt câu hỏi “liệu có hay không việc lợi dụng dự án để trục lợi”?