Tuyên án "nữ quái" chuốc thuốc mê người tình ngoại quốc, cướp hơn 100 triệu đồng

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:10:04

Sau khi chuốc thuốc mê khiến người tình ngoại quốc sập bẫy, "nữ quái" 8x liền lấy 100 triệu đồng, máy ảnh, điện thoại... rồi bỏ trốn.

Chia sẻ Facebook