Tự doanh 24/05: HPG tiếp tục bị bán ròng mạnh nhất

Chia sẻ Facebook
25/05/2022 16:38:58

Phiên 24/05, tự doanh công ty chứng khoán quay trở lại mua ròng với hơn 11 tỷ đồng. Trong đó, VIC, STB , MSN là 3 trong số 10 mã được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, HPG tiếp tục bị bán ròng mạnh nhất.

Tự doanh 24/05: HPG tiếp tục bị bán ròng mạnh nhất

Top 10 cổ phiếu tự doanh mua ròng phiên 24/05

Top 10 cổ phiếu tự doanh bán ròng phiên 24/05

Khang Di

Chia sẻ Facebook