Truyền thông Anh: UFO di chuyển 24km/giây, ‘dòm ngó’ căn cứ hạt nhân

Chia sẻ Facebook
05/08/2020 23:01:58

Vào năm 1980, hai nhân viên giám sát màn hình radar đã về hưu của Không quân Hoa Kỳ đã tận mắt chứng kiến ​​một UFO (vật thể bay không xác định) bay với “tốc độ vũ trụ”, UFO di chuyển 193,2 km trong 8 giây, tốc độ của nó vượt xa tất cả các loại máy bay mà con người biết đến.

Chia sẻ Facebook