Trường quân đội sẽ dừng tuyển sinh hệ dân sự từ năm 2019

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 02:38:29

Từ năm 2019, các học viện, trường quân đội dừng tuyển sinh đào tạo hệ dân sự tại các trường ĐH, CĐ, trung cấp hệ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và đào tạo nghề trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Chia sẻ Facebook