Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM tuyển trên 3.600 chỉ tiêu

Chia sẻ Facebook
26/01/2016 06:06:10

Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM tuyển trên 3.600 chỉ tiêu

Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh bậc ĐH, CĐ và liên thông dự kiến năm nay là 3.608, trong đó chỉ tiêu bậc CĐ điều chỉnh giảm 30% so với năm 2015.

Trường vẫn xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2016, không điều chỉnh tổ hợp xét tuyển so với năm ngoái. Tuy nhiên, liên thông ĐH chính quy ngành công nghệ thông tin của trường năm nay không xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia mà do trường tổ chức đợt thi riêng.

Năm 2016, trường này dự kiến tuyển sinh ngành mới công nghệ hóa học, đào tạo thí điểm theo đề án chất lượng cao.

Thông tin từng ngành cụ thể như bảng sau:

Ngành học Mã ngành Môn xét tuyển Chỉ tiêu (Dự kiến) Thông tin cần lưu ý Toán học 52460101 Toán - Lý - Hóa 300 Bao gồm Toán - Lý - Tiếng Anh CT CN Tài năng Vật lý học 52440102 Toán - Lý - Hóa 200   Toán - Lý - Tiếng Anh   Kỹ thuật hạt nhân 52520402 Toán - Lý - Hóa 50   Hải dương học 52440228 Toán - Lý - Hóa 80   Toán - Hóa - Sinh Kỹ thuật điện tử, truyền thông 52520207 Toán - Lý - Hóa 200   Toán - Lý - Tiếng Anh Công nghệ thông tin 52480201 Toán - Lý - Hóa 600 Bao gồm Toán - Lý - Tiếng Anh CT CN Tài năng Khoa học máy tính 52480101 Toán - Lý - Hóa CT Tiên tiến Toán - Lý - Tiếng Anh CT Việt - Pháp Kỹ thuật phần mềm 52480103 Toán - Lý - Hóa CT Chất lượng cao Toán - Lý - Tiếng Anh   Hệ thống thông tin 52480104 Toán - Lý - Hóa   Toán - Lý - Tiếng Anh   Hoá học 52440112 Toán - Lý - Hóa 225 Bao gồm Toán - Hóa - Sinh CT CN Tài năng   CT Việt - Pháp Địa chất 52440201 Toán - Lý - Hóa 150   Toán - Hóa - Sinh Khoa học Môi trường 52440301 Toán - Lý - Hóa 175   Toán - Hóa - Sinh Công nghệ Kỹ thuật Môi trường 52510406 Toán - Lý - Hóa 120   Toán - Hóa - Sinh Khoa học Vật liệu 52430122 Toán - Lý - Hóa 200   Toán - Hóa - Sinh Sinh học 52420101 Toán - Hóa - Sinh 300   Công nghệ Sinh học 52420201 Toán - Lý - Hóa 200   Toán - Hóa - Sinh

Thông tin dự kiến ngành mới:

Ngành học

Mã ngành

Môn xét tuyển

Chỉ tiêu
(Dự kiến)

Thông tin cần lưu ý

Công nghệ Hóa học

Thí điểm

Toán - Lý - Hóa

50

CT chất lượng cao

Toán - Hóa - Sinh

Toán - Hóa - Tiếng Anh

Bậc CĐ:

Ngành học

Mã ngành

Môn xét tuyển

Chỉ tiêu
(Dự kiến)

Thông tin cần lưu ý

Cao đẳng Công nghệ thông tin

51480201

Toán - Lý - Hóa

420

 

Toán - Lý - Tiếng Anh

Hà Ánh

Chia sẻ Facebook
loading...