Trưởng ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính làm việc tại trường ĐH KH Xã hội và Nhân văn

Chia sẻ Facebook
01/03/2019 13:58:41

 Sáng nay 1/3, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đến thăm trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐH QGHN và tham dự phiên họp Hội đồng Tư vấn Chính sách của Trường.

Đồng chí Phạm Minh Chính nghe các nhà khoa học trong Hội đồng Tư vấn Chính sách của ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn phát biểu

Được biết, trong tháng 2/2019, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn  - ĐH QGHN đã kiện toàn Hội đồng Tư vấn Chính sách với 20 thành viên là các nhà quản lý và các nhà khoa học đầu ngành. GS.TS Phùng Hữu Phú – Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận TƯ làm Chủ tịch.

Sau khi nghe các ý kiến của các nhà khoa học, phát biểu trong buổi họp Hội đồng Tư vấn Chính sách, đồng chí Phạm Minh Chính khẳng định, sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ lịch sử đối với khoa học và giáo dục đào tạo đến nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn. Những năm đổi mới, nhất là những năm gần đây, Đảng đã ban hành và lãnh đạo thực hiện nhiều Nghị quyết quan trọng về trí thức, giáo dục, khoa học, văn hóa, xã hội, con người…

Trưởng ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao những đóng góp, cống hiến to lớn của đội ngũ các nhà giáo, nhà khoa học trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn đối với sự nghiệp khoa học, giáo dục và đào tạo của đất nước; đặc biệt đánh giá cao những kết quả hoạt động của Hội đồng Tư vấn Chính sách của nhà trường và chúc mừng đồng chí Phùng Hữu Phú trên cương vị Chủ tịch Hội đồng nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Phạm Minh Chính mong muốn nhà trường, các nhà khoa học đẩy mạnh nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về xã hội và con người Việt Nam, góp phần làm rõ, bổ sung và hoàn thiện nền tảng tư tưởng của Đảng; giúp Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả 6 nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra; chú trọng nghiên cứu, góp phần làm sáng tỏ và tham gia tư vấn giúp Đảng, Nhà nước giải quyết tốt các mối quan hệ lớn mà Cương lĩnh xây dựng đất nước đã chỉ ra.

Đồng chí Phạm Minh Chính cũng bày tỏ kỳ vọng trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn mà Hội đồng Tư vấn chính sách là hạt nhân tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả hơn nữa vào quá trình xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần vào quá trình xây dựng dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng đề nghị các bộ ban ngành liên quan tiếp tục quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học; nghiên cứu, xây dựng chiến lược quốc gia thu hút nhân tài theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, trong đó có quy định khung cơ chế, chính sách ưu đãi để phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài có trọng tâm, trọng điểm, nhất là các ngành, lĩnh vực mũi nhọn phục vụ cho phát triển nhanh, bền vững.

Ngày 25/12/2001, Thường trực Ban Bí thư đã ban hành công văn giao cho ĐH QG HN nhiệm vụ làm đầu mối nghiên cứu chủ trương, chính sách, đề án lớn và những vấn đề quan trọng trong lĩnh vực khoa học, văn hóa, giáo dục…để báo cáo và tư vấn cho Đảng, Nhà nước. Theo đó, ĐH QGHN đã giao cho trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn làm đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thông qua Hội đồng Tư vấn chính sách của nhà trường với sự tham gia của nhiều nhà quản lý và khoa học đầu ngành.

Nhiều năm qua, Hội đồng Tư vấn Chính sách đã đề xuất nhiều kiến nghị quan trọng, mang tầm chiến lược lên các cơ quan TƯ, trong đó có những đề xuất triển khai thành công như các kiến nghị về Biển Đông; Tây Nguyên, Văn hóa Óc Eo và vùng đất Nam Bộ, Chích sách dân tộc, Chiến lược bảo tồn và phát huy giá trị, bản sắc văn hóa Việt Nam…


Nhật Hồng

Chia sẻ Facebook
loading...