Trung ương Hội nông dân Việt Nam có Chủ tịch mới

Chia sẻ Facebook
22/04/2016 01:30:57

Sáng 224, tại Hà Nội, Trung ương Hội nông dân Việt Nam đã tổ chức hội nghị BCH lần thứ 8 (Khóa VI), nhiệm kỳ 2013 – 2018. - Nông nghiệp, nông thôn ngày nay, nông thôn mới, lúa nước, ngàn năm văn hiến, trống đồng, hợp tác xã, công nông nghiệp

Tại đây, ông Nguyễn Quốc Cường đã trình đơn xin rút, thôi không giữ chức Chủ tịch BCH Trung ương Hội nông dân Việt Nam. Đồng thời, giới thiệu ông Lại Xuân Môn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch thường trực BCH Trung ương Hội nông dân Việt Nam thay thế chức Chủ tịch.

Các đại biểu đã nhất trí, tiến hành bỏ phiếu kín bầu chức danh Chủ tịch đối với ông Lại Xuân Môn. Kết quả, ông Môn trúng chức Chủ tịch BCH Trung ương Hội nông dân Việt Nam với 80/80 phiếu bầu.

Ông Lại Xuân Môn, sinh ngày: 29/11/1963, quê quán: Nam Vân – Nam Định. Trước khi công tác tại Trung ương Hội nông dân Việt Nam, ông Môn từng trải qua nhiều vị trí cán bộ cơ sở tại tỉnh Hà Nam Ninh (nay là tỉnh Nam Định).

Ông Nguyễn Quốc Cường sẽ chính thức nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/10/2016.

Bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch đối với ông Lại Xuân Môn

KẾ TOẠI

Chia sẻ Facebook
loading...