Trung Nguyên phản đòn, tố chính bà Diệp Thảo cung cấp “hồ sơ giả”

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:41:09

Sau khi bị bà Lê Hoàng Diệp Thảo tố làm giả tài liệu, Trung Nguyên đã phản đòn mạnh mẽ, tố ngược lại.

Chia sẻ Facebook