Trump yêu cầu các cơ quan Đảng Cộng hòa ngưng mượn danh của ông để gây quỹ sai trái

Chia sẻ Facebook
08/03/2021 19:42:47

Cựu Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Hội nghị Hành động Chính trị Bảo thủ (CPAC) ở Orlando, Florida vào ngày 28/2/2021. (Ảnh qua AP)

Chia sẻ Facebook