Trump: Trung Quốc không mua nông sản Mỹ như đã hứa

Chia sẻ Facebook
12/07/2019 01:30:21

Trump nói rằng Trung Quốc đang khiến Mỹ rất thất vọng vì không giữ lời hứa trong cuộc gặp giữa hai lãnh đạo tại Nhật tháng trước.

Chia sẻ Facebook