[Trực tiếp] Hội thảo chuyên ngành tại Techmart Y tế 2018 - Giải pháp môi trường cho bệnh viện và phòng khám

11/10/2018 04:39:40

Toàn bộ nội dung của 18 hội thảo chuyên đề tại kỳ Techmart 2018 chuyên ngành y tế sẽ được truyền phát trực tiếp trên trang FanPage của Cổng thông tin đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ - Techport.vn, cũng như Tạp chí Thế giới Vi tính.

[Trực tiếp] Hội thảo chuyên ngành tại Techmart Y tế 2018 - Giải pháp môi trường cho bệnh viện và phòng khám


Sáng ngày 11/10

9 giờ - 10 giờ 30: Theo dõi sinh lí thần kinh trong phẫu thuật: Phương pháp ngăn ngừa suy giảm chức năng thần kinh hậu phẫu

Thiết bị EMG cầm tay trong nghiên cứu đường dẫn truyền vận động và cảm giác


Đơn vị trình bày: Công ty cổ phần thiết bị y tế Nguyên Quốc

(từ phút thứ 6, vui lòng xem song song với video bên dưới để có thêm thông tin khi chuyên gia Nga thị phạm)

10 giờ 30 - 11 giờ 30: Giới thiệu một số giải pháp trong điều trị và chăm sóc bệnh nhân: quản lý thân nhiệt; bơm tiêm giảm đau  Telemedicine; áp lực cơ học phòng thuyên tắc phổi có huyết khối; nuôi ăn qua ống xông


Đơn vị trình bày: Công ty cổ phần giải pháp và dịch vụ Hợp Lực


Chiều ngày 11/10

13 giờ: Lỗ hổng trong kiểm soát nhiễm khuẩn: Công nghệ DBD Plasma bảo vệ và phòng ngừa cho các bệnh viện


Đơn vị trình bày: Công ty TNHH Thiết bị y tế Quân Khoa

Ông Paolo Nicolas, Giám đốc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của hãng Novaerus, đại diện Công ty TNHH Thiết bị Y tế Quân Khoa trình bày giải pháp khử khuẩn, lọc không khí bằng công nghệ DBD Plasma

14 giờ: Công nghệ xử lý nước thải y tế, sinh hoạt tại nguồn không qua bể tự hoại


Đơn vị trình bày: Công ty cổ phần môi trường Đại Nam

15 giờ: Công nghệ xử lý rác thải y tế phi lò đốt


Đơn vị trình bày: Công ty giải pháp môi trường WTM AB

16 giờ: Ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý nước thải y tế


Đơn vị trình bày: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đất Hợp

Phần 1

Phần 2


Sáng ngày 12/10

8 giờ 30 - 10 giờ : Giới thiệu phần mềm quản lý nhà thuốc E-med

Đơn vị trình bày: Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất và dịch vụ Song Ân

10 giờ - 10 giờ 45: Giải pháp lưu truyền hình ảnh y tế và chẩn đoán từ xa

Đơn vị trình bày: Công ty Trần Thịnh

10 giờ 45 - 11 giờ 30: Giới thiệu phần mềm HealthTek 4.0 ứng dụng trong chăm sóc sức khỏe

Đơn vị trình bày: Công ty HealthTek


Chiều ngày 12/10

14 giờ - 15 giờ : Giải pháp xử lý nước chạy thận nhân tạo

Đơn vị trình bày: Công ty Tân Việt Mỹ

15 giờ - 16 giờ : Công nghệ xử lý nước thải y tế MBBR

Đơn vị trình bày: Công ty Tân Việt Mỹ

16 giờ - 17 giờ : Công nghệ khử khuẩn sinh học

Đơn vị trình bày: Công ty Triệu Khang


Sáng ngày 13/10

8 giờ 30 - 9 giờ 30: Hệ thống khí vô trùng áp suất dương

Đơn vị trình bày: Công ty Tân Việt Mỹ

9 giờ 30 - 10 giờ 30: Giới thiệu hệ thống khí trong cơ sở y tế

Đơn vị trình bày: Công ty Tân Việt Mỹ

10 giờ 30 - 11 giờ : Module xử lý nước thải y tế

11 giờ - 11 giờ 30: Giới thiệu thiết bị tạo dung dịch ECA sát khuẩn dụng cụ y tế và vệ sinh bệnh viện